Stratēģiskā plānošana 2023, Decembris

Stratēģiskās plānošanas process ietver Stratēģiskās plānošanas soļi un pamati

Stratēģiskās plānošanas process ietver Stratēģiskās plānošanas soļi un pamati

Daudzos veidos uzņēmuma panākumi tirgū nosaka stratēģisko plānošanu organizācijā. Kā metode tā ir soli pa solim pētījums un paņēmiens tādas procedūras izpildei, kuras mērķis ir teorētiski un praktiski konstruēt uzņēmuma nākotnes modeli. Skaidra programma organizācijas vai uzņēmuma pārejai uz optimālu vadības modeli tirgū

Produkta stratēģija: veidi, veidošana, izstrāde un vadība

Produkta stratēģija: veidi, veidošana, izstrāde un vadība

Šī raksta ietvaros apskatīsim uzņēmuma produktu stratēģijas koncepciju, kas attiecas uz optimāla sortimenta saraksta veidošanu, lai palielinātu uzņēmuma rentabilitāti. Tiek aplūkoti šādas stratēģijas veidošanas un izstrādes pamati, kā arī tās vadīšanas momenti

Biznesa plāns interneta veikalam: piemērs ar aprēķiniem. Kā atvērt tiešsaistes veikalu

Biznesa plāns interneta veikalam: piemērs ar aprēķiniem. Kā atvērt tiešsaistes veikalu

Tehnoloģiju attīstība ir pavērusi bezgalīgas iespējas uzņēmīgiem cilvēkiem. Ja agrāk ar frāzi “tirdzniecība” vajadzēja apzīmēt veikalus tirgū vai kioska skatlogu, tad tagad tirdzniecība var izskatīties kā ierēdnis reprezentablā birojā pie datora

Organizācijas attīstība: metodes, tehnoloģijas, uzdevumi un mērķi

Organizācijas attīstība: metodes, tehnoloģijas, uzdevumi un mērķi

Šā raksta ietvaros tiek aplūkota organizācijas attīstības koncepcija mūsdienu apstākļos. Tiek prezentētas izstrādes procesa galvenās metodes, tehnoloģijas, mērķi un uzdevumi. Izmaiņas, kas ir attīstības pamatā

Vidēja termiņa plānošana: raksturojums, galvenie punkti

Vidēja termiņa plānošana: raksturojums, galvenie punkti

Plānošanas uzdevums tiek uzskatīts par vienu no akūtākajiem. Šo procesu var iedalīt šādos komponentos: stratēģiskā plānošana, vidēja termiņa un īstermiņa (operatīvā) plānošana. Pirmais veids attiecas uz liela mēroga mērķu un uzdevumu definēšanu, ar kuriem saskaras uzņēmums. Arī šajā posmā tiek noteiktas metodes šo mērķu sasniegšanai un problēmu risināšanai. Bet vidēja termiņa mērķis ir plānot noteiktus pasākumus stratēģijas īstenošanai

Stratēģiskās alianses ir vienošanās starp diviem vai vairākiem neatkarīgiem uzņēmumiem, lai sadarbotos, lai sasniegtu noteiktus komerciālus mērķus. Starptautisko stratēģisko alians

Stratēģiskās alianses ir vienošanās starp diviem vai vairākiem neatkarīgiem uzņēmumiem, lai sadarbotos, lai sasniegtu noteiktus komerciālus mērķus. Starptautisko stratēģisko alians

Stratēģiskās alianses ir vienošanās starp divām vai vairākām pusēm, lai sasniegtu saskaņotu mērķu kopumu, vienlaikus saglabājot organizāciju neatkarību. Viņiem ir tendence atpalikt no juridiskās un korporatīvās partnerības. Uzņēmumi veido aliansi, ja katram no tiem pieder viens vai vairāki biznesa aktīvi un viņi var dalīties biznesa pieredzē viens ar otru

Plānošanas līmeņi: apraksts, veidi, mērķi un principi

Plānošanas līmeņi: apraksts, veidi, mērķi un principi

Lai saprastu plānošanas veidus, ir vērts definēt, ko šis jēdziens nozīmē. Tātad plānošana ir noteikta veida darbība, kas saistīta ar mērķu izvirzīšanu, uzdevumiem, kas tiks īstenoti ar noteiktām darbībām nākotnē. Plānošana ir viena no svarīgākajām vadības funkcijām

Plānošanas un ekonomikas nodaļa: tās funkcijas un uzdevumi. Plānošanas un saimnieciskās nodaļas noteikumi

Plānošanas un ekonomikas nodaļa: tās funkcijas un uzdevumi. Plānošanas un saimnieciskās nodaļas noteikumi

Plānošanas un ekonomikas nodaļas (turpmāk PEO) izveidotas efektīvai organizāciju un uzņēmumu ekonomikas organizēšanai. Lai gan bieži vien šādu nodaļu darbs nav skaidri reglamentēts. Kā tās būtu jāorganizē, kādai tām jābūt struktūrai un kādas funkcijas jāveic?

Uzņēmuma stratēģija ir Termina definīcija, mērķi, uzdevumi, veidošanas process

Uzņēmuma stratēģija ir Termina definīcija, mērķi, uzdevumi, veidošanas process

Plānošanas procesa pamatā ir uzņēmuma stratēģijas izvēle. Tas ir priekšnoteikums harmoniskai organizācijas attīstībai. Stratēģiskā plānošana ļauj izvirzīt uzņēmuma galvenos mērķus, noteikt veidus, kā tos sasniegt. Kāda ir stratēģija, tās ieviešanas izvēles iezīmes tiks apspriestas tālāk

Uzņēmuma arhitektūra ir Vadības definīcija un principi

Uzņēmuma arhitektūra ir Vadības definīcija un principi

Uzņēmuma arhitektūra ir process ar specifisku praksi kolektīvai apsvēršanai, projektēšanai, plānošanai, lai efektīvi izstrādātu stratēģiju un tās turpmāko ieviešanu. Tā izmanto principus un metodes, lai vadītu organizāciju, veicot izmaiņas uzņēmējdarbībā, informācijā, procesos un tehnoloģijās, kas nepieciešamas tās stratēģiju īstenošanai

Piegādes ķēde ir Jēdziens un klasifikācija

Piegādes ķēde ir Jēdziens un klasifikācija

Ja mūsu industriālajā pasaulē ir kaut kas mūžīgs, tad tā ir loģistika. Būtībā modernā loģistika, kas būtībā ir palīgdarbība, ir gājusi tālu uz priekšu salīdzinājumā ar daudzām ražošanas nozarēm. Revolucionāras izmaiņas galvenokārt attiecas uz jaunu pieeju DRM - piegādes ķēdes pārvaldības formā. Aiz šī saīsinājuma slēpjas principiāli jauna attieksme pret mūsdienu ražošanu kopumā

Personāla plānošana organizācijā: posmi, uzdevumi, mērķi, analīze

Personāla plānošana organizācijā: posmi, uzdevumi, mērķi, analīze

Personāla plānošana tiek veikta jebkurā organizācijā un valsts dienestā. Šo darbību veic tikai profesionāls serviss. Bet tomēr personāla plānošana organizācijā tiek veikta tikai ciešā saistībā ar darba devēja pārstāvi vai tieši ar pašu vadītāju

Stratēģiskā plānošana un stratēģiskā vadība. Stratēģiskās plānošanas instrumenti

Stratēģiskā plānošana un stratēģiskā vadība. Stratēģiskās plānošanas instrumenti

Uzņēmuma slēgto attīstības formu stratēģiskās plānošanas un vadības vadības jaunums ir uzsvars uz situācijas uzvedību. Šī koncepcija paver plašākas iespējas novērst ārējos draudus un izstrādāt mehānismus aizsardzībai pret riskiem tirgus vidē

Uzņēmējdarbības procesu optimizācija ir Metodes, soļi un kļūdas

Uzņēmējdarbības procesu optimizācija ir Metodes, soļi un kļūdas

Vai iesācēji uzņēmēji bieži ķeras pie biznesa procesu optimizēšanas? Tas tā, tā nav. Tikmēr lielie biznesmeņi izmanto visas šīs priekšrocības un uzplaukst. Vai jūs arī to vēlaties? Pēc tam izlasiet rakstu un sāciet pārveidot savu biznesu

Ārējās vides raksturojums. Organizatoriskie vides faktori

Ārējās vides raksturojums. Organizatoriskie vides faktori

Uzņēmuma darbība lielā mērā ir atkarīga no prasmīgas darbības organizācijas, darbinieku kvalifikācijas un tehniskās bāzes. Taču tās darbu ietekmē arī vides faktori. Reālus panākumus gūst tikai tie uzņēmumi, kas profesionāli analizē šos rādītājus un pielāgojas tiem. Ārējai videi ir savas sastāvdaļas un noteiktas īpašības, un zināšanas par šo faktoru specifiku ļauj efektīvi vadīt uzņēmumu

Ražošanas stratēģija: koncepcija, veidi un metodes

Ražošanas stratēģija: koncepcija, veidi un metodes

Ražošanas stratēģija - uzņēmuma pieņemta ilgtermiņa darbību programma, kas saistīta ar produktu radīšanu, to ieviešanu tirgū un pārdošanu. Stratēģijas objekts ir pats uzņēmums, kā arī ražošanas vadība. Priekšmets ir vadības, tehniskas, organizatoriskas attiecības. Ražošanas stratēģijas izstrādei jānotiek saskaņā ar uzņēmuma vispārējo stratēģiju

Analīzes metodes: klasifikācija, metodes un metodes, apjoms

Analīzes metodes: klasifikācija, metodes un metodes, apjoms

Šodien starp biznesa analītiskajiem rīkiem ir apkopota lieliska ekonomiskās analīzes metožu un paņēmienu kolekcija. Tie atšķiras pēc mērķiem, grupēšanas iespējām, matemātiskā rakstura, laika un citiem kritērijiem. Apsveriet rakstā sniegtās ekonomiskās analīzes metodes

Stratēģiskās konsultācijas lielā uzņēmumā

Stratēģiskās konsultācijas lielā uzņēmumā

Lielām konsultāciju firmām ir izšķiroša nozīme uzņēmumu stratēģiskajā vadībā. Bet daudzi ir ieinteresēti uzzināt, kā viņi izstrādā stratēģijas, kas var izvirzīt jebkuru uzņēmumu vadošā amatā

Resursu budžeta veidošanas metode: apraksts, līdzekļi un piemērs

Resursu budžeta veidošanas metode: apraksts, līdzekļi un piemērs

Plānotās izmaksas jebkura darba veikšanai ir iekļautas tāmēs. Nepareizi noformēts no juridiskā viedokļa dokuments izskatīšanai netiks pieņemts. Ja tiek pieļautas ekonomiskās kļūdas, objekta faktiskās izmaksas ļoti atšķirsies no tāmes. Kādas metodes izmanto, lai aprēķinātu darba izmaksas?

Uzņēmumu plānošanas veidi, klasifikācija un metodes

Uzņēmumu plānošanas veidi, klasifikācija un metodes

Grūtas iedomāties jebkuru darbību bez plānošanas. Un vēl jo vairāk komercstruktūru gadījumā. Taču daudziem noslēpums ir tāds, ka plānošana ir sadalīta pa veidiem. Tie ir atkarīgi no izvirzītajiem mērķiem, pārklājuma un daudziem citiem punktiem. Tātad, kādi uzņēmuma plānošanas veidi pastāv?

Uzņēmējdarbības rādītāji: rādītāji, analīze

Uzņēmējdarbības rādītāji: rādītāji, analīze

Daudzi mūsdienu ekonomisti un uzņēmēji bieži uzdod jautājumus par tādu lietu kā uzņēmējdarbības efektivitāte. Tēma ir diezgan sarežģīta savas specifikas dēļ. Ir ļoti svarīgi definēt pašu efektivitātes jēdzienu. Vienkārši sakot, mēs runāsim par kvalitatīvu vai pozitīvu rezultātu jebkuras darbības procesā. Zināmā mērā šis apgalvojums ir patiess

Finanšu prognozēšana un plānošana. Finanšu plānošanas metodes. Finanšu plānošana uzņēmumā

Finanšu prognozēšana un plānošana. Finanšu plānošanas metodes. Finanšu plānošana uzņēmumā

Finanšu plānošana apvienojumā ar prognozēšanu ir vissvarīgākais uzņēmuma attīstības aspekts. Kāda ir attiecīgo darbības jomu specifika Krievijas organizācijās?

Jaunais Zīda ceļš: maršruts, shēma, koncepcija

Jaunais Zīda ceļš: maršruts, shēma, koncepcija

Pēdējās divas Ķīnas ekonomikas atveseļošanās desmitgades ir pārvērtušas to par lielvaru. Līdz ar Sji Dzjiņpina vadītās jaunas vadības nākšanu pie varas Ķīna ir pārstājusi slēpt savas ārpolitikas ambīcijas

Efektīvs darbs ar klientu bāzi

Efektīvs darbs ar klientu bāzi

Bieži uzņēmumos, kuros nepārtraukti pieaug pārdošanas apjomi, ievērojami samazinās rentabilitātes līmenis. Galvenais šādas situācijas iemesls ir nepareizi organizēta uzņēmuma darbība. Tas var būt saistīts ar uzņēmuma neefektīvo darbu ar klientu loku

Modelis ir funkcionāls. Modeļu veidošana "kā ir" un "kā būs"

Modelis ir funkcionāls. Modeļu veidošana "kā ir" un "kā būs"

Vēlme sasniegt konkrēti nozīmīgus mērķus: produktus, pakalpojumus, sabiedriski noderīgas aktivitātes - ir saprotama un pamatota, taču konkrēts sasniegumu plāns vienmēr pārtop par reāli pieejamu. Organizācija kā dzīvs organisms ir organizētu informācijas procesu sistēma, kas nāk no ārpuses, cirkulē iekšā, kā rezultātā veidojas

Plānošana – kas tas ir? Plānošanas veidi un metodes

Plānošana – kas tas ir? Plānošanas veidi un metodes

Plānošana ir process, kurā organizācijas vadība izstrādā un nosaka kvalitatīvu un kvantitatīvu īpašību kopumu, kas nosaka tās attīstības tempu un tendences ne tikai šobrīd, bet arī ilgtermiņā

Biznesa plāns (piemērs ar aprēķiniem) autoservisam. Kā atvērt autoservisu no nulles: biznesa plāns

Biznesa plāns (piemērs ar aprēķiniem) autoservisam. Kā atvērt autoservisu no nulles: biznesa plāns

Ik dienu autobraucēju skaits stabili pieaug gan lielajās pilsētās, gan mazās apdzīvotās vietās. Daudzi no viņiem ir aizņemti cilvēki, kuriem nepatīk pavadīt savu brīvo laiku, remontējot savu automašīnu, pat ja tas ir vienkārši nepieciešams

Stratēģiskā plānošana uzņēmumā: kādi ir veidi, kā palielināt ražošanas apjomu?

Stratēģiskā plānošana uzņēmumā: kādi ir veidi, kā palielināt ražošanas apjomu?

Ražošanas process jebkurā uzņēmumā ir nesaraujami saistīts ar pārdotās produkcijas apjomu, ko kontrolē patērētāju pieprasījums

Tīkla diagrammas izveide: piemērs. Ražošanas procesa modelis

Tīkla diagrammas izveide: piemērs. Ražošanas procesa modelis

Darba plānošana vienmēr sākas ar uzdevumu skaita, par to izpildi atbildīgo personu un pilnīgai izpildei nepieciešamā laika noteikšanu. Vadot projektus, šādas shēmas ir vienkārši nepieciešamas. Pirmkārt, lai saprastu, cik daudz laika kopumā tiks pavadīts, otrkārt, lai zinātu, kā plānot resursus. To dara projektu vadītāji, viņi primāri veic tīkla diagrammas izbūvi. Tālāk tiks aplūkots iespējamās situācijas piemērs

Kā uzrakstīt biznesa plānu: soli pa solim instrukcijas. Mazā biznesa plāns

Kā uzrakstīt biznesa plānu: soli pa solim instrukcijas. Mazā biznesa plāns

Biznesa plāns ir jebkura biznesa sākuma posms. Šī ir jūsu nākotnes projekta vizītkarte. Kā uzrakstīt biznesa plānu? Soli pa solim sniegtie norādījumi šajā rakstā palīdzēs šajā jautājumā

Ūdenspīpes bāra biznesa plāns ar aprēķiniem

Ūdenspīpes bāra biznesa plāns ar aprēķiniem

Ūdenspīpes istaba ir salīdzinoši jauns un diezgan daudzsološs virziens investīcijām un turpmākiem ienākumiem. Daudzos mūsu valsts rajonos šī niša joprojām nav aizņemta, un, pat aplūkojot vienkāršāko ūdenspīpes biznesa plānu ar aprēķiniem, var redzēt ātru atmaksāšanos ar ne tik lielām investīcijām

Kafejnīcas biznesa plāns. Kā atvērt kafejnīcu: veiksmīgu uzņēmēju aprēķini un padomi

Kafejnīcas biznesa plāns. Kā atvērt kafejnīcu: veiksmīgu uzņēmēju aprēķini un padomi

Kafejnīca ir neliela iestāde, kas no ēdināšanas vietām atšķiras ar īpašu sortimentu. Šeit apmeklētājiem tiek dota iespēja veikt pasūtījumu, kas sastāv no garšīgas kafijas un neparastiem konditorejas izstrādājumiem

Uzņēmuma iekšējā un ārējā vide. Uzņēmuma vides analīze

Uzņēmuma iekšējā un ārējā vide. Uzņēmuma vides analīze

Jebkuras organizācijas vadības procedūra ir sarežģīts ciklisks process, kas prasa skaidru izpratni. Ir svarīgi zināt ne tikai ražošanas posmus, bet arī saprast, kāda ir uzņēmuma iekšējā un ārējā vide, kā arī noteikt to ietekmes pakāpi uz uzņēmējdarbības vienībām

Uzņēmuma organizatoriskās struktūras - piemērs. Uzņēmuma organizatoriskās struktūras raksturojums

Uzņēmuma organizatoriskās struktūras - piemērs. Uzņēmuma organizatoriskās struktūras raksturojums

Plānu un programmu īstenošana tiek panākta, veidojot organizatorisko struktūru, kas ļauj efektīvi organizēt darbinieku kopīgās darbības, atbilstoši sadalot pienākumus, tiesības un atbildību. Rakstā ir izcelti organizatoriskās struktūras elementi, sniegti dažādu tās veidu piemēri, izceltas to priekšrocības un trūkumi

Daži padomi, kā iegādāties akcijas fiziskai personai

Daži padomi, kā iegādāties akcijas fiziskai personai

Šodien visiem rūp tikai tas, lai pēc iespējas ātrāk kļūtu bagāts, jo mežonīgā kapitālisma apstākļos cilvēkam ir ļoti, ļoti grūti izdzīvot bez naudas. Pat parastajam biroja darbiniekam vai mazā uzņēmuma īpašniekam bieži ir finansiālas grūtības, nemaz nerunājot par tiem, kuriem nav stabila ienākumu avota

Projekta mērķis un mērķis: kā jūs rakstāt, lai jūs izlemtu

Projekta mērķis un mērķis: kā jūs rakstāt, lai jūs izlemtu

Mums šķiet, ka pieaugušo dzīvē, kad būs nepieciešams formulēt mūs interesējošā projekta mērķi un uzdevumus, problēmu nebūs. Taču nez kāpēc vai nu investori atteiksies finansēt, vai arī ideja izgāzīsies un netiks atklāta potenciālajiem patērētājiem, vai arī nepietiks laika. Parunāsim par plānošanas nozīmi

Mazā biznesa biznesa plāns, struktūras paraugs un padomi sastādīšanai

Mazā biznesa biznesa plāns, struktūras paraugs un padomi sastādīšanai

Rūpīgi pārdomāts biznesa plāns apraksta projekta ideju, tā mērķus, dažādus darbības aspektus, galvenos finanšu un ekonomiskos rādītājus, darbības izvirzīto mērķu sasniegšanai, analizē iespējamās problēmas un iesaka risinājumus viņiem

Gāzes cauruļvads uz Ķīnu. Gāzes vada uz Ķīnu projekts un shēma

Gāzes cauruļvads uz Ķīnu. Gāzes vada uz Ķīnu projekts un shēma

Krievija un Ķīna ir parakstījušas ilgi gaidīto gāzes līgumu. Kam tas ir izdevīgi? Vai tā parakstīšanas fakts ietekmēs ģeopolitisko situāciju?

Kas ir konsultāciju uzņēmums? Tās loma un uzdevumi biznesā

Kas ir konsultāciju uzņēmums? Tās loma un uzdevumi biznesā

Nevar būt visuresošs un zināt pilnīgi visu, tāpēc mums bieži ir vajadzīgi visdažādākie biznesa padomi. Tie palīdz mums sekot līdzi jaunākajām tendencēm, objektīvi novērtēt pašreizējo situāciju, identificēt visus negatīvos punktus, uzsvērt pozitīvos un iezīmē jaunus ceļus tālākai attīstībai

Kas ir ERP sistēma? Uzņēmuma finanšu resursu plānošana

Kas ir ERP sistēma? Uzņēmuma finanšu resursu plānošana

Raksts runā par to, kas ir ERP sistēma - moderns un jaudīgs rīks uzņēmuma vadībai

Uzņēmējdarbība. Biznesa projekti: komponentu piemēri veiksmīgai idejas īstenošanai

Uzņēmējdarbība. Biznesa projekti: komponentu piemēri veiksmīgai idejas īstenošanai

Esošajām sistēmām laika gaitā ir nepieciešamas izmaiņas neatkarīgi no tā, kas tās skar: tehnoloģiju, informācijas procesus utt. To var panākt, ja tiek būtiski pielāgota produktu vai pakalpojumu kvalitāte

Kafejnīcas biznesa plāns: piemērs ar aprēķiniem. Atveriet kafejnīcu no nulles: biznesa plāna paraugs ar aprēķiniem. Gatavs kafejnīcas biznesa plāns

Kafejnīcas biznesa plāns: piemērs ar aprēķiniem. Atveriet kafejnīcu no nulles: biznesa plāna paraugs ar aprēķiniem. Gatavs kafejnīcas biznesa plāns

Ir situācijas, kad ir doma par sava uzņēmuma organizēšanu, vēlme un iespējas to īstenot, un praktiskai īstenošanai nepieciešama tikai piemērota biznesa organizācijas shēma. Šādos gadījumos varat koncentrēties uz kafejnīcas biznesa plānu

Komercpiedāvājuma sastādīšana: veiksmīga dizaina piemēri

Komercpiedāvājuma sastādīšana: veiksmīga dizaina piemēri

Neatkarīgi no tā, vai esat iesācējs uzņēmējs, kurš ir "savējais direktors, grāmatvedis un vadītājs" vai darbinieks, vai vadāt lielu uzņēmumu vai sniedzat pakalpojumus vienatnē - bez šāda dokumenta kā komercpiedāvājuma neiztikt. Mēģināsim īsi ieskicēt piemērus par veiksmīgiem lēmumiem tā sagatavošanā un biežāk pieļautajām kļūdām

Salīdzinošā novērtēšana: kas tas ir biznesā

Salīdzinošā novērtēšana: kas tas ir biznesā

Benčmarkings – kas ir šis termins, kas pašmāju uzņēmēju leksikā ienāca krietni vēlāk par menedžmentu un mārketingu? Šis jēdziens būtībā nozīmē kāda cita pozitīvās pieredzes meklēšanu un praktisku izmantošanu. No vienas puses, viss ir skaidrs un vienkāršs, bet patiesībā ir diezgan grūti iedzīvināt etalonu. Tomēr pēdējā laikā šī biznesa vadības metode ir viena no trim populārākajām

Mērķu koka piemērs un tā uzbūves princips

Mērķu koka piemērs un tā uzbūves princips

Mērķu koks ir grafisks attiecību attēlojums starp mērķiem un to sasniegšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Jebkurš mērķa koka piemērs parāda tā uzbūvi saskaņā ar deduktīvās loģikas metodi, izmantojot heiristisko procedūru

Kā uzrakstīt savu biznesa plānu: kas jāiekļauj šajā dokumentā?

Kā uzrakstīt savu biznesa plānu: kas jāiekļauj šajā dokumentā?

Patiesībā nav universālas shēmas biznesa plāna sastādīšanai. Vissvarīgākais ir jūsu ideja un spēja ņemt vērā visus nepieciešamos līdzekļus tās īstenošanai. Plānošana ir būtisks solis

Dažādu SVID analīzes veidu piemēri

Dažādu SVID analīzes veidu piemēri

SVID analīzei ir līdzīgs saīsinājums krievu valodā, kas precīzāk atklāj tās būtību

Vai vēlaties atvērt restorānu? Biznesa plāns palīdzēs

Vai vēlaties atvērt restorānu? Biznesa plāns palīdzēs

Vai vēlaties atvērt restorānu? Biznesa plāns ir pirmā lieta, par ko jādomā. Tagad par šādiem projektiem interesējas investori

Biznesa plāna finanšu plāns: priekšnoteikumi sastādīšanai

Biznesa plāna finanšu plāns: priekšnoteikumi sastādīšanai

Lielākais un svarīgākais solis, gatavojoties biznesam, ir biznesa plāna finanšu plāns. Šajā sadaļā ietvertā informācija ir pamats tās sniegšanai biznesa partneriem, investoriem

Biznesa plāns mazai maiznīcai: vērtīgi ieteikumi

Biznesa plāns mazai maiznīcai: vērtīgi ieteikumi

Maiznīcas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība ir diezgan ienesīgs bizness. Bet iesācējam uzņēmējam var nebūt iespējams atvērt lielu uzņēmumu. Galu galā tas prasīs lielus ieguldījumus. Tāpēc labāk ir palikt mini-maizes formātā

Automazgātava: biznesa plāns palīdzēs atvērties

Automazgātava: biznesa plāns palīdzēs atvērties

Ienesīgs bizness ir daudzu sapnis. Un attīstības perspektīvas šķiet diezgan skaidras. Bet ir daudzi faktori, kas var traucēt. Pirmkārt, uzņēmējs saskaras ar nepieciešamību izvēlēties virzienu. Izdevīgs variants - automazgātavas atvēršana

Organizācijas iekšējā un ārējā vide: attiecību noteikšana

Organizācijas iekšējā un ārējā vide: attiecību noteikšana

Jebkuras uzņēmējdarbības vienības darbību ietekmē organizācijas iekšējā un ārējā vide, ar kuras palīdzību tiek noteiktas darbības, kā arī to funkcionēšanas veidi ilgtermiņā. Tas viss ir tieši atkarīgs no subjekta spējas pielāgoties noteiktām cerībām un specifiskām vides prasībām

Autoservisa biznesa plāns: svarīgas nianses

Autoservisa biznesa plāns: svarīgas nianses

Ideja par autoservisa atvēršanu var rasties cilvēkam, kurš mīl automašīnas, turklāt viņam ir pietiekami daudz naudas un brīvā laika. Šis pasākums ir diezgan ienesīgs. Galu galā automašīnu ielās ir arvien vairāk, un agri vai vēlu tās ir jāremontē. Vai jums ir nepieciešams autoservisa biznesa plāns?

Kā uzrakstīt biznesa plānu: galvenie punkti

Kā uzrakstīt biznesa plānu: galvenie punkti

Daudzi, kas nolēmuši uzsākt savu biznesu, interesējas: "Kā uzrakstīt biznesa plānu?" Šāda plānošana ir lieliska iespēja "izmēģinājumā" savu biznesu un apzināties iespējamās grūtības, vienlaikus neko nezaudējot finansiāli. Šajā rakstā mēs jums parādīsim, kā uzrakstīt biznesa plānu. Piemērs tiks aprakstīts tālāk. Bet vispirms iepazīsimies ar vispārīgajiem ieteikumiem

Veikala sortimenta matrica

Veikala sortimenta matrica

Pirms mūsu ekonomikas pārejas uz tirgus attiecībām mazumtirgotājam nebija problēmu noteikt optimālo sortimentu. Bija viens uzdevums – vismaz ar kaut ko piepildīt plauktus. Tāpēc termina "sortimenta matrica" izpratne un pielietojums radās daudz vēlāk

Loģistika: kas tā ir un kādi ir tās uzdevumi?

Loģistika: kas tā ir un kādi ir tās uzdevumi?

Pašreizējā loģistika: kas tas ir? Mūsdienu biznesa pasaulē šis vārds apzīmē veselu jomu, kas nodrošina jebkura funkcionējoša uzņēmuma būtiskās vajadzības

Kā uzrakstīt biznesa plānu bez palīdzības

Kā uzrakstīt biznesa plānu bez palīdzības

Katru dienu īstenojam kāda cita idejas, bet savējo noliekam otrajā plānā. Un viss kāpēc? Jā, jo mēs baidāmies un nezinām, ar ko sākt. Vadības speciālisti iesaka vispirms uzrakstīt soli pa solim instrukciju. Bet kā izveidot biznesa plānu? Šodien mēs jums pastāstīsim. Šis raksts noderēs gan iesācējiem uzņēmējiem, gan jau diezgan veiksmīgiem uzņēmējiem

Izplatītāji ir piegādātāja uzņēmuma oficiālie pārstāvji

Izplatītāji ir piegādātāja uzņēmuma oficiālie pārstāvji

Šodien, milzīgu holdingu attīstības laikmetā, kas ražo patēriņa preces visā pasaulē, ir uzņēmumi ar īpašām ražotāja privilēģijām. Jo īpaši izplatītāji ir viens no tiem

Vai plānošana ir laika tērēšana vai ārkārtīgi svarīga darbība?

Vai plānošana ir laika tērēšana vai ārkārtīgi svarīga darbība?

Mēs visi vēlamies būt laimīgi. Bet kas šim nolūkam ir jādara? Zinātnieki šajā jautājumā dalās divās nometnēs. Pirmie uzskata, ka aktivitāšu plānošana ir pirmais solis uz panākumiem. Pēdējie apgalvo tieši pretējo, apgalvojot, ka tā ir tik vērtīga laika izniekošana. Bet kā ar to, ka plānošana ir jebkura veiksmīga cilvēka ikdienas neatņemama sastāvdaļa?

Organizācijas mērķu koks: veidošana, shēma

Organizācijas mērķu koks: veidošana, shēma

Mērķu koks ir viens no efektīvākajiem plānošanas un pārvaldības veidiem, un kompetenta plānošana mūsdienās ir vairāk nekā 50% no jebkura uzņēmuma panākumiem. Kā izveidot mērķu koku? Kādiem mērķiem jābūt plānošanas stadijā? Kāda ir mērķa koka funkcija? Mērķu koka piemērs

Ražošanas tehnoloģiskā sagatavošana: metodes, mērķi un uzdevumi

Ražošanas tehnoloģiskā sagatavošana: metodes, mērķi un uzdevumi

Svarīgs brīdis ražošanas uzsākšanā ir uzņēmuma sagatavošana jaunu produktu izlaišanai. Šim nolūkam katrā valstī ir izstrādātas sistēmas, kas sagatavo uzņēmumus jaunu ražošanas līniju palaišanai un notiekošo tehnoloģisko izmaiņu atbilstībai noteiktiem noteiktajiem standartiem

Plānošanas metožu pamati un to veidi

Plānošanas metožu pamati un to veidi

Atbildīgi plānojot, jūs varat sasniegt vēlamos rezultātus salīdzinoši ātri un efektīvi, ar minimālām izmaksām. Plāna sastādīšana, ņemot vērā visus svarīgos un mazākos aspektus, kas ietekmē procesu un rezultātu, ir uzņēmuma panākumu atslēga. Tas attiecas gan uz biznesu, gan personīgo dzīvi