3 iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana: instrukcija, kārtība, paraugs
3 iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana: instrukcija, kārtība, paraugs

Video: 3 iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana: instrukcija, kārtība, paraugs

Video: 3 iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana: instrukcija, kārtība, paraugs
Video: upsc best books for previous year question papers in Hindi medium ! Mrunal patel Disha publication.! 2023, Decembris
Anonim

Individuālajiem uzņēmējiem, kas darbojas Krievijas Federācijas teritorijā un strādā pie vispārējās nodokļu sistēmas, saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem katru gadu ir jānosūta nodokļu inspekcijai pārskats par saņemtajiem ienākumiem.

nodokļu deklarācijas aizpildīšana
nodokļu deklarācijas aizpildīšana

Ziņošanai nepieciešamos datus uzņēmējs iesniedz papīra formā aizpildītas 3-NDFL deklarācijas veidā. Nodokļu deklarācijas aizpildīšana ir obligāta prasība ne tikai tiem, kas vada savu biznesu, bet arī parastajiem pilsoņiem, kuri 12 mēnešus saņēma ienākumus nevis savā pamatdarba vietā. Šai nodokļu maksātāju kategorijai ir pienākums iesniegt deklarāciju, lai no viņu ienākumiem tiktu ieturēti ienākuma nodokļi. Daudziem Krievijas pilsoņiem 3 iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana ir nepieciešams nosacījums nodokļa atskaitījuma izsniegšanai. Ja tas netiks izdarīts, tiks piemērots sods.

3 iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšana var radīt zināmas grūtības gan juridiskai, gan fiziskai personai. Pašreizējā nodokļu likuma pārzināšana palīdzēs izvairīties no šādām problēmām.tiesību aktiem. Nodokļu deklarācijas aizpildīšanas paraugs var kļūt par atskaites piemēru.

Kas ir 3 iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācija?

Nodokļu deklarācijas aizpildīšanas kārtību nosaka spēkā esošie valsts tiesību akti. Federālā nodokļu dienesta izstrādātās detalizētās instrukcijas ļauj uzņēmējiem ātri patstāvīgi aizpildīt dažādus pārskatus un dokumentus. Neskatoties uz to, ka nodokļu inspekcija sniedz norādījumus nodokļu deklarācijas aizpildīšanai, ir jāpaļaujas uz noteiktiem Nodokļu kodeksa pantiem, lai izvairītos no kļūdām. Nepareizi aizpildīts dokuments netiks uzskatīts par derīgu.

nodokļu deklarācijas veidne
nodokļu deklarācijas veidne

Nodokļu deklarācijas aizpildīšanas piemērs sniedz nodokļu maksātājiem priekšstatu par pareizi aizpildītu pārskatu un palīdz izvairīties no kļūdām veidlapu sagatavošanā. Līdzīgus paraugus var atrast nodokļu dienesta birojos informācijas stendos vai Federālā nodokļu dienesta oficiālajā tīmekļa vietnē.

Nodokļu inspektoram, iesniedzot deklarāciju, jāpārbauda, vai tajā nav kļūdu un neprecizitātes. Visas ziņojumā konstatētās neatbilstības inspektors nekavējoties norāda. Atbildība par sniegtās informācijas pilnīgumu ir tikai deklarācijas iesniedzējam.

Precizējoša deklarācija

Precizējoša veida nodokļu deklarācijas aizpildīšana tiek veikta gadījumos, kad nodokļu maksātājs pēc pārskatu iesniegšanas konstatē, ka noteikta summa nav ieskaitīta gada ienākumos.

Maksātājam netiek uzlikti nekādi sodi, ja norādītssumma nepārsniedz maksājamo nodokļu summu. Naudas sodu un soda naudas samaksa kopā ar nodokļa iemaksu valsts budžetā tiek veikta, ja fiziskais vai individuālais uzņēmējs nav pareizi aprēķinājis, kā liecina korekcija.

aizpildot deklarāciju 3 iedzīvotāju ienākuma nodoklis
aizpildot deklarāciju 3 iedzīvotāju ienākuma nodoklis

3. Deklarācija-NDFL

Pārskats, kas nosūtīts 3-NDFL formā, ir dokumentācija, kas norāda visus papildu ienākumus, ko individuāls uzņēmējs vai privātpersona saņēmis attiecīgajā gadā. Papīros ir iekļauti arī dati, kuros ņemtas vērā visas priekšrocības un nodokļu atlaides.

Kas tiek ņemts vērā, aizpildot 3 iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju

Nodokļa apmēru nosaka, pamatojoties uz gadā saņemtajiem ienākumiem; tajā ir iekļauti līdzekļi, kas saņemti par:

 • Nekustamā īpašuma - zemes, dzīvokļu, privātmāju pārdošana.
 • Jebkura īpašuma pārdošana.
 • Saņemt naudas pārvedumus.
 • Saņemiet laimestu vairāk nekā 4 tūkstošu rubļu vērtībā.
 • Transportlīdzekļa pārdošana, kas ir nodokļu maksātāja īpašumā mazāk nekā trīs gadus.
 • Nekustamā īpašuma izīrēšana.

Kad jāiesniedz deklarācija?

Nodokļu deklarācijas aizpildīšana un turpmāka iesniegšana Federālajam nodokļu dienestam tiek veikta šādos gadījumos:

 • Pēc nodokļu maksātāja vai viņa bērnu izglītības apmaksas.
 • Maksājums par ārstēšanas aktivitātēm.
 • Dzīvojamo īpašumu iegāde vai būvniecība, tostarp hipotekārā kredīta noformēšana.
 • Bērnu klātbūtne - par katru tiek izsniegts aptuveni pusotrs tūkstotis rubļunodokļu atlaide.
 • Saņemiet līdzekļus no privātpersonām vai uzņēmumiem.
 • Nekustamā vai personiskā īpašuma pārdošana.
 • Saņemiet balvas, laimestus un citas balvas.
 • Naudas saņemšana no ārzemēm.
 • Saņem autora honorārus.
 • Dāvanā reģistrētā īpašuma saņemšana.
nodokļu deklarācijas piemērs
nodokļu deklarācijas piemērs

Dokumenti 3 iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijai

Nodokļu deklarācijas aizpildīšanai ir jāiesniedz dokumentu pakete un informācija no tiem - nodokļu maksātāja personas dati un cita informācija, kas apliecinātu ienākumu faktu:

 • Dokumenti par pārdodamo īpašumu.
 • Maksājumu dokumenti.
 • Darba vietā izsniegtas izziņas, 2-iedzīvotāju ienākuma nodokļa veidā.
 • Līgumi, kas tika sastādīti par noteiktu darbu veikšanu, pakalpojumu sniegšanu, naudas līdzekļu saņemšanu.

Nodokļu deklarācijas veidlapas paraugs

Individuālajiem uzņēmējiem, kuri strādā vispārējā nodokļu režīmā, nodokļu iestādēm jāiesniedz 3-NDFL deklarācija.

Nodokļu maksāšanai izmantoto līdzekļu pārmērīga tērēšana var tikt atgriezta nodokļu maksātājam. To var izdarīt ar 3 iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarāciju. Nodokļu atskaitījuma izsniegšanai nepieciešamās veidlapas aizpildīšanas paraugu var atrast nodokļu inspekcijā.

nodokļu deklarācijas 3 iedzīvotāju ienākuma nodokļa parauga aizpildīšana
nodokļu deklarācijas 3 iedzīvotāju ienākuma nodokļa parauga aizpildīšana

Nodokļu maksātāja ienākumus apliecinoši dokumenti un atskaites tiek iesniegti līdz 30.aprīlim pēc atskaitesgads.

Deklarāciju var iesniegt vairākos veidos:

 • Rokraksts, izmantojot melnu vai zilu tinti.
 • Izmantojot drukas iekārtas, abpusējā drukāšana ir aizliegta.

Nodokļu maksāšanas datumi

Nodokļu deklarācijas aizpildīšana un iesniegšana, kā arī sekojoša samaksa jāveic stingri likumā noteiktajos termiņos:

 • Līdz 15. jūlijam gadā, kurā tika iesniegts ziņojums.
 • Ja nodokļu maksātājs ir saņēmis ienākumus, no kuriem netika ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tad nodoklis tiek nomaksāts divos posmos: pirmo iemaksu veic pirmajās 30 dienās no papīra saņemšanas dienas, otro - nākamo 30 dienu laikā no pirmā maksājuma datuma.

Deklarācijā norādītie dati

Nodokļu maksātājs pārskata veidlapā apņemas sniegt šādus datus:

 • Personīga, tostarp dzīvesvietas adrese, pases informācija, kontaktinformācija.
 • Reģistrācijas dati kā nodokļu maksātājam.
 • Pārskata periodā saņemto ienākumu summa.

Visai informācijai jābūt patiesai un pamatotai ar dokumentiem.

kā aizpildīt nodokļu deklarāciju
kā aizpildīt nodokļu deklarāciju

Aizpildītajā pārskatā noteikti ir jāpārbauda, vai tajā nav kļūdu un drukas kļūdu. Privātpersona vai individuālais uzņēmējs apņemas uz dokumentiem uzlikt personisku parakstu un zīmogu. Nodokļu deklarācijas aizpildīšanas piemēru var apskatīt nodokļu biroja stendos vai Federālā nodokļu dienesta oficiālajās vietnēs.

Nodokļu atlaides iegūšana

Deklarācijas aizpildīšana uzVeidlapa 3-NDFL sniedz nodokļu maksātājam juridisku pamatojumu nodokļa atskaitījuma izsniegšanai. Šādi atvieglojumi var ievērojami samazināt nodokļu bāzi.

Nodokļa atlaidi ir iespējams saņemt tikai pēc atbilstoša iesnieguma iesniegšanas regulējošajās iestādēs. Tam pievienoti dokumenti, kas apliecina pretendenta tiesības saņemt šādu pabalstu.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 3 deklarācijas aizpildīšana internetā

Jūs varat aizpildīt, izdrukāt un iesniegt 3-NDFL deklarāciju jau šodien, izmantojot īpašu programmatūru, kuru var lejupielādēt no Krievijas Federālā nodokļu dienesta oficiālās vietnes vai trešo pušu resursiem. Šādas programmas lejupielāde lietotāja personālajā datorā dod iespēju ātri ievadīt personas datus deklarācijas veidlapā, kas tiek automātiski izplatīti atbilstoši nepieciešamajām ailēm un rindām. Turpmāk nodokļu maksātājam ir jāievada nepieciešamie numuri, kas tiks sadalīti pa nepieciešamajām deklarācijas rindām.

norādījumi nodokļu deklarācijas aizpildīšanai
norādījumi nodokļu deklarācijas aizpildīšanai

Nodokļu deklarāciju varat nosūtīt attiecīgajām iestādēm, neveicot personīgu inspekcijas apmeklējumu. Mūsdienās tas ir kļuvis iespējams, pateicoties internetam un īpašiem resursiem. Lai iesniegtu deklarāciju tiešsaistē, nodokļu maksātājam ir jāpārbauda, vai regulējošās iestādes ir saņēmušas dokumentāciju.

Deklarāciju var iesniegt arī caur interneta resursu "Gosuslugi". Neskatoties uz šīs dokumentācijas nosūtīšanas metodes pieejamību un ērtībām, tai joprojām ir nepieciešama nodokļu maksātāja personīga klātbūtne Federālajā nodokļu dienestā, jo kopijadeklarācija jāparaksta.

3-NDFL deklarācijas aizpildīšanai un aizpildīšanai nodokļu maksātājam ir jābūt tikai personālajam datoram ar interneta pieslēgumu, nepieciešamā dokumentu pakete un neliels brīvā laika daudzums. Ērtības labad Krievijas Federālais nodokļu dienests ir izveidojis īpašu programmatūru, kas ne tikai ietaupa laiku, bet arī novērš kļūdas, aizpildot deklarāciju.

Ieteicams: