Nodokļu ekonomiskais saturs: veidi, aplikšanas ar nodokļiem principi un funkcijas
Nodokļu ekonomiskais saturs: veidi, aplikšanas ar nodokļiem principi un funkcijas

Video: Nodokļu ekonomiskais saturs: veidi, aplikšanas ar nodokļiem principi un funkcijas

Video: Nodokļu ekonomiskais saturs: veidi, aplikšanas ar nodokļiem principi un funkcijas
Video: ОРХИДЕИ В ПУСТОЙ ВАЗЕ - ЛАЙФХАКИ, ТОНКОСТИ И ОШИБКИ СОДЕРЖАНИЯ, ПЕРЕВОДА И ЩАДЯЩЕЙ АДАПТАЦИИ В ОС! 2023, Decembris
Anonim

Efektīvas nodokļu sistēmas organizēšana ir galvenais mūsdienu valsts fiskālās politikas uzdevums. Līdzsvars pieejās budžeta papildināšanas jautājumu risināšanai ar nodokļu iekasēšanas palīdzību izpaužas daudzpusīgā ekonomiskās infrastruktūras subjektu interešu ievērošanā. Tas ir nepieciešams nosacījums stabilai ekonomisko sistēmu attīstībai. Šī sloga pārmērīga pieauguma trūkumu un risku novēršana nav iespējama bez izpratnes par nodokļu ekonomisko saturu, īpaši kontekstā ar mērķiem, kas vērsti uz valsts investīciju pievilcības palielināšanu.

Nodoklis reālajā tautsaimniecības sektorā

Nodokļu ekonomiskais saturs
Nodokļu ekonomiskais saturs

Katrai sociāli ekonomiskajai formācijai ir sava ienākumu sistēma, ko nosakaražošanas procesi, preču un naudas attiecību būtība, valsts struktūras funkcijas un pati būtība. Savukārt aplikšana ar nodokļiem ir viens no galvenajiem veidiem, kā palielināt budžeta ieņēmumus. Lielākajā daļā štatu nodokļu iekasēšana tiek veikta, lai nodrošinātu maksātspēju visos elektroenerģijas ražošanas līmeņos. Un pat tad, ja izslēdzam sadalījumu pēc maksājumu virzieniem budžeta atbalsta ietvaros (reģionālajā un federālajā līmenī), līdzekļu sadales principi var atšķirties. Piemēram, nodokļa ekonomiskais saturs izpaužas ne tikai valdības un pašvaldību darbības finansēšanā, bet arī dažādu fondu un organizāciju veidošanā, kas arī ietilpst valsts pārvaldes struktūrās.

Nodokļu veidi

Ir vairākas mūsdienu nodokļu klasifikācijas pazīmes. Pamata šajā kontekstā ir finanšu un ekonomikas pazīmes, kas ietver:

 • Izņemšanas metode ir netieša un tieša.
 • Nodokļu sloga maiņa - tieša un netieša.
 • Nodokļa uzlikšanas metode ir juridiskas vai fiziskas personas nodoklis, kā arī vispārējie nodokļi.
 • Nodokļu vienība ir aprēķināta un ekonomiskais nodoklis.
 • Nodokļa likme - regresīva, progresīva, proporcionāla, noteikta rādītāja reizinājums vai vienotais nodoklis.
 • Piemērošanas joma - īpašie un obligātie nodokļi.
 • Koncentrējieties uz konkrētiem un abstraktiem nodokļiem.
 • Izteiksmes metode - bezskaidra un skaidra naudanodokļi.
 • Avots (kā vispārīga norāde) - nodoklis no izdevumiem vai ienākumiem.

Arī nodokļu ekonomiskais saturs nebūt neizslēdz to izskatīšanu ar administratīvo un juridisko pazīmju izmantošanu. Šajā gadījumā priekšplānā izvirzīsies tādi nodalīšanas principi kā maksājumu izmantošanas tiesības, strukturālais un administratīvais līmenis, pārskaitījuma veids u.c. Mazāk nozīmīgas un diezgan tehnoloģiskas klasifikācijas atspoguļo nodokļu sistēmas piemērošanas laika un telpiskās īpašības, tostarp nodokļu uzlikšanas biežumu, laiku un vietu.

Nodokļu objektu veidi

Nodokļu iekasēšanas sistēma
Nodokļu iekasēšanas sistēma

Nodokļu iekasēšanas sistēmas parametru noteikšana nav iespējama, neņemot vērā finanšu apgrūtinājuma objekta specifiku. Galvenie nodokļu objekti ir:

 • Akcīzes. Parasti preču grupas, kas ietilpst akcīzes preču kategorijās, piemēram, alkohols, etilspirts, noteikti parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi utt.
 • Organizācijas, kas gūst peļņu. Faktiski ienākuma nodokļa ekonomiskais saturs tiek atklāts ienākumu veidā, kas gūti no visa veida saimnieciskās darbības, kas saistītas ne tikai ar preču pārdošanu, bet arī ar pakalpojumu sniegšanu. Tajā pašā grupā ietilpst finanšu darbības, kas ietver pamatdarbības ienākumu saņemšanu.
 • Dabas resursi. Mēs runājam par dabas resursu izmantošanu - piemēram, tā var būt mežizstrāde, ūdens ieguve, ieguve utt.

Nodokļu funkcijas

Nodokļu ekonomiskais saturs
Nodokļu ekonomiskais saturs

Nodokļu sistēmai papildus tiešai budžeta aizpildīšanai ir vēl vairāki svarīgi uzdevumi, kas tiek sasniegti, cita starpā, izmantojot nodokļu ekonomiskā satura principus. Jo īpaši funkcijas var būt šādas:

 • Fiskālais. Tehnoloģiski nodrošina sociālo, budžeta un citu programmu īstenošanai, kā arī valsts iestāžu darba uzturēšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu papildināšanu.
 • Regulējošs. Nodokli var izmantot arī kā līdzekli atražošanas procesa ietekmēšanai - piemēram, kā stimulu vai bremzi uzņēmuma attīstībā atsevišķu finansiālā sloga rādītāju dēļ.
 • Kontrole. Nodokļu maksātāju ienākumus un izdevumus cita starpā var kontrolēt, uzraugot nodokļu maksājumus.

Katras šīs funkcijas pamatā joprojām ir ekonomiska sastāvdaļa. Būtiskāko nodokļu sistēmas piemērošanas efektu var panākt ar sociāli godīgas pārdales palīdzību. Lai to paveiktu, valstij ir jāformulē skaidra, uz noteiktām valsts prioritātēm balstīta fiskālā politika. Kopumā nodokļu sociāli ekonomisko funkciju var attēlot kā netiešu, bet tomēr finanšu darbības regulēšanas veidu.

Nodokļu aplikšanas principi

Nodokļu sistēmas saturs
Nodokļu sistēmas saturs

Nodokļu sistēmas organizēšanā jebkurā formā ir jāvadās pēc vairākiemprincipi, kas ļauj sasniegt izvirzītos mērķus ar vislielāko efektu.

Šāda veida pamatprincipi ietver:

 • Līdzsvars - nodokļu izņemšanas procesā tiek pieņemts vispārīgums un vienāda spriedze atbilstoši valsts prasību vienotībai nodokļu maksātājiem.
 • Noteiktība - skaidrība, skaidrība un nepārprotamība nodokļu sistēmas pamatīpašību noteikšanā. Galvenās nodokļu ekonomiskā satura pazīmes ir īre, peļņa, darba samaksa utt.
 • Neapgrūtināts – mērenības princips nodokļu jomā.
 • Stabilitāte - dažādu nodokļu likmju veidu darbības stabilitāte noteiktā laika periodā.

Nodokļu politika

Nodokļu ekonomiskais saturs Krievijā
Nodokļu ekonomiskais saturs Krievijā

Fiskālajā sistēmā politika tiek saprasta kā pasākumu kopums, kas vērsts uz stratēģisko mērķu sasniegšanu kopējās ekonomikas attīstības ietvaros. Šajā ziņā nodokļu ekonomiskais saturs var atspoguļot arī valsts iejaukšanās raksturu ekonomiskajā sfērā. Galvenie nodokļu politikas regulēšanas uzdevumi ietver valsts institūciju nodrošināšanu ar finanšu resursiem, ekonomiskās izaugsmes stimulēšanu, labvēlīgu apstākļu radīšanu ekonomiskajai darbībai valstī un nevienlīdzības izlīdzināšanu starp dažādiem iedzīvotāju ienākumu līmeņiem.

Nodokļu mehānismi

Nodokļu politikas praktiska īstenošana nav iespējama bez izstrādāta mehānisma, kura pamatā ir organizatoriskās un juridiskās formas unmetodes. Krievijā šī mehānisma piemērošanas pamatprincipi ir reglamentēti federālās likumdošanas līmenī attiecībā uz nodokļu ekonomisko saturu - Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 8. pants jo īpaši atklāj nodokļu iekasēšanas jēdzienu kā. obligātā naudas iemaksa. Šī ir galvenā koncepcija, uz kuras pamata valsts iestādes veic nodokļu noņemšanu. Taču kumulatīvais mehānisms paredz arī iespēju nodevu koriģēt, ieviešot atvieglojumus, nosakot nodokļu imunitāti, mainot likmes, samazinot nodokļu algu u.c.

Nodokļu pārvaldība

Viena no valsts fiskālās darbības formām, kuras pamatā ir likumdošana. Vadības pamatlīmenī nodokļu uzlikšanas kārtība tiek noteikta atbilstoši nodokļa mērķim un nodevas ekonomiskajam saturam noteiktā finansiālā sloga vidē. Procedūras, formas, kompetences un organizatoriskās metodes ir īpaši noteiktas, saskaņā ar kurām rīkosies pilnvarotās iestādes šajā jomā. Ir noteikts arī funkciju kopums ar uzdevumu sarakstu, kas nodrošinās kontroli ar nodokļu likumu pārkāpēju personu saukšanu pie atbildības.

Nodokļa aprēķins
Nodokļa aprēķins

Nodokļu iestāžu un nodokļu maksātāju mijiedarbība

Neskatoties uz nodokļu būtiskā procesa un tā veidošanas mehānismu acīmredzamību, attiecības starp nosacītajiem iekasētājiem un nodokļu maksātājiem var būt atšķirīgas. Jo īpaši ir vairākas šādas mijiedarbības metodes:

 • Administratīvā piespiešana. Paredzēta sankciju instrumentu izmantošana, mantas un finanšu kontu arests.
 • Regulētas alternatīvas. Nodokļu maksātājam tiek dota iespēja izvēlēties starp dažādiem nodokļu maksāšanas veidiem pēc likmēm.
 • Draudzīga partnerība. Salīdzinoši jauna forma, kurā nodokļa ekonomisko saturu izsaka attiecības starp iestādēm un nodokļu maksātāju nevis administratīvās prasības līmenī, bet gan uz partnerattiecību sadarbības pamata, kas var izpausties līguma veidā.. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka noteiktu apstākļu dēļ nodokļu maksātājs var pildīt savas saistības pret kontroles iestādēm ar īpašiem iepriekš saskaņotiem nosacījumiem.

Secinājums

nodokļu birojs
nodokļu birojs

Globālais nodokļu sistēmu izstrādes process liecina, ka nodokļu iekasēšanas mehānismi uzlabojas, kļūst elastīgāki un efektīvāki. Attīstītajās valstīs notiek arī pati savākšanas koncepcijas būtiska atcelšana. Finanšu iekasēšana pārvēršas par sarežģītāku optimālā iekasēšanas avota meklēšanas veidu, kas būtiski atšķiras no mūsdienu pieejas fiskālās sistēmas darbam. Bet, tāpat kā iepriekš, Krievijā nodokļa ekonomisko saturu izsaka attiecības starp iestādēm un pilsoņiem ar minimālu brīvību klāstu stingrā tiesiskā regulējuma ietvaros. Pat inovācija nodokļu veidā ar draudzīgas partnerības formu joprojām tiek pieņemta nelabprāt zemās administratīvās kapacitātes dēļ. Tomēr eksperti norādanodokļu sfēras attīstības progresīvais raksturs Krievijas Federācijā, kas liecina par inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu un kopumā valdības ieinteresētību pārskatīt novecojušos tiesību aktu piemērošanas modeļus šajā jomā.

Ieteicams: