Galvenie sociālo pakalpojumu veidi iedzīvotājiem
Galvenie sociālo pakalpojumu veidi iedzīvotājiem

Video: Galvenie sociālo pakalpojumu veidi iedzīvotājiem

Video: Galvenie sociālo pakalpojumu veidi iedzīvotājiem
Video: The best Welding Machines you won't regret buying this year 2023, Decembris
Anonim

Viens no galvenajiem sociālā nodrošinājuma elementiem ir sociālie pakalpojumi. Tomēr tas izklausās pārāk formāli. Faktiski valsts aparāts uzskatīja par nepieciešamu palīdzēt tiem, kam tā ir vajadzīga, kas patiesībā ir normāla cilvēka vajadzība - atbalstīt savējos. Atkarībā no tā, kas pilsonim nepieciešams, ir vairāki sociālo pakalpojumu veidi, par kuriem tiks runāts.

Terminoloģijas mirklis

Pirms sākam apsvērt sociālo pakalpojumu veidus, izpētīsim, kas ir visa šī sistēma.

Kopumā sociālo pakalpojumu sistēmu var saukt par sociālās palīdzības kompleksu, kas izteikts materiālā izteiksmē un adresēts pilsoņiem, kuri nonākuši sarežģītā dzīves situācijā, kuras cēlonis ir slimība, vecums, invaliditāte un citi iemesli.

sociālo pakalpojumu formas un veidi
sociālo pakalpojumu formas un veidi

Likumsdefinē sarežģītu dzīves situāciju kā cilvēka normālu dzīvi traucējošu apstākli, ar kuru viņš pats netiek galā. Sociālā palīdzība ir visaptveroša un sastāv no dažāda veida sociālajiem pakalpojumiem.

Tipoloģija

Ja apsveram visus iespējamos sociālo pakalpojumu variantus, tad valsts palīdzības veids tiks attēlots ar šādām kategorijām:

 • sociālā un/vai sociālā veselības aprūpe mājās;
 • konsultāciju pakalpojumi dažādās dzīves jomās;
 • steidzamie sociālie pakalpojumi;
 • stacionāri vai daļēji stacionāri pakalpojumi trūcīgām iedzīvotāju kategorijām;
 • pagaidu pajumtes nodrošināšana dzīvošanai;
 • rehabilitācijas pakalpojumi.

Mājas palīdzība

Šis sociālais pakalpojums sniedz iedzīvotājiem dažāda veida palīdzību mājsaimniecībā un rehabilitācijā. Šāda aprūpe pieejama vientuļiem cilvēkiem un tiem, kuri daļēji zaudējuši pašaprūpes spēju. Palīdzība mājās ir viens no galvenajiem iedzīvotāju sociālo pakalpojumu veidiem, kura visas pūles ir vērstas uz invalīdu un vecāka gadagājuma iedzīvotāju uzturēšanās pagarināšanu sociālajā vidē, kā arī viņu tiesību un interešu aizsardzību.

Invalīdiem un veciem cilvēkiem tiek nodrošināta arī medicīniskā aprūpe. Parasti to piešķir cilvēkiem, kuri cieš no garīgiem traucējumiem, bet ir remisijas stadijā vai vienkārši smagi slimi, kuriem nav nepieciešama ārstēšanaiestādes.

sociālo pakalpojumu veidi iedzīvotājiem
sociālo pakalpojumu veidi iedzīvotājiem

Mājas sociālie pakalpojumi ietver:

 • ēdināšana (tas ietver arī pārtikas preču piegādi mājās);
 • palīdzība medikamentu un pirmās nepieciešamības preču iegādē;
 • pavadīšana uz slimnīcu un palīdzība medicīniskās palīdzības saņemšanā;
 • higiēnas uzturēšana dzīvojamās telpās;
 • palīdzība kvalificētas juridiskās konsultācijas saņemšanā;
 • bēru pakalpojumu organizēšana.

Stacionārie sociālie pakalpojumi

Nākamais sociālā dienesta darbības veids ir stacionāra nodrošināšana. Vienkārši sakot, tā ir palīdzības sniegšana pilsoņiem, kuri atrodas šādā iestādē un kuriem nepieciešama pastāvīga aprūpe. Šie cilvēki ir daļēji vai pilnībā zaudējuši spēju sevi apkalpot neatkarīgi. Stacionārās iestādes darbiniekiem jānodrošina iedzīvotāju vecumam un veselības stāvoklim atbilstoši apstākļi. Šis ir darbietilpīgākais sociālā pakalpojuma veids: institūcijām pastāvīgi jāveic dažādas medicīniskās un psiholoģiskās aktivitātes, jānodrošina diennakts aprūpe un jāorganizē lietderīgi darba pasākumi, kā arī atpūta un atpūta.

Pagaidu patversme

Iestādēs pieejama pagaidu patversme:

 • bāreņi;
 • bez vecāku gādības palikuši bērni;
 • nepilngadīgie, bez pastāvīgas uzraudzības;
 • bērni sarežģītās situācijās;
 • cilvēkibez noteiktas dzīvesvietas un profesijas;
 • cilvēki, kas ir garīgas vai fiziskas vardarbības, dabas katastrofu, karu utt. upuri.

Sociālie pakalpojumi šiem iedzīvotājiem tiek veikti speciālās iestādēs vai sociālo dienestu nodaļās, kas izveidotas atbilstoši iedzīvotāju vecumam, veselības stāvoklim un statusam. Visiem sociālo pakalpojumu centros dzīvojošajiem sniegtie pakalpojumi:

 • materiāls un mājsaimniecība;
 • ēdināšanai un atpūtas aktivitātēm;
 • medicīnas un sanitārā daba;
 • par izglītības organizāciju;
 • sociālā un darba rehabilitācija;
 • legal.
sociālo pakalpojumu veidi
sociālo pakalpojumu veidi

Pansionāti

Vecāka gadagājuma cilvēki un cilvēki ar veselības problēmām var palikt stacionārajā sociālajā apdrošināšanā ar apliecinošiem dokumentiem. Tāpat bērni tiek uzņemti pastāvīgā pagaidu valsts aizbildnībā. Taču retais zina, ka dažas stacionārās iestādes ir paredzētas personām, kuras atrodas administratīvā uzraudzībā. Šādās iestādēs dzīvo ne tikai invalīdi un veci cilvēki. Tie var būt īpaši bīstami recidīvisti, kuri ir atbrīvoti. Speciālās iestādēs nonāk arī pilsoņi, kuri atkārtoti sodīti vai atkārtoti saukti pie administratīvās atbildības par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu. Šādiem cilvēkiem ir speciāli pansionāti, kuros tiek nodrošināti visi dzīves apstākļi, tiek sniegta medicīniskā palīdzība un mēģinātssociāli pielāgoties normālai dzīvei.

Daļēji dzīvojamo māju pakalpojums

Šis sociālais pakalpojums iedzīvotājiem sastāv no sociālajiem, medicīnas un kultūras pakalpojumiem. Šāda aprūpe parasti ietver vecāka gadagājuma cilvēkus un invalīdus, kuri ir saglabājuši spēju aktīvi pārvietoties. Lai saņemtu aprūpi daļēji stacionārā, pretendentam jāiesniedz rakstisks iesniegums vai veselības izziņa.

Pie šādām iestādēm pieder komplekso centru diennakts un diennakts nodaļas, kā arī sociālā atbalsta organizācijas cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas. Daļēji stacionāros apstākļos tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

 • ēdināšanas, atpūtas un dzīves organizēšana;
 • medicīniskā palīdzība;
 • juridiskā aizsardzība;
 • atbalsts izglītībai.

Ja runājam par iestādēm personām bez noteiktas dzīvesvietas, tad tur ir pavisam cita sistēma. Cilvēkiem tiek nodrošināta guļamvieta kopā ar personīgās higiēnas precēm, tiek izsniegti kuponi vienreizējai (reizi dienā) bezmaksas ēdināšanai. Viņi veic sanitāro procedūru un sniedz pirmo palīdzību, nepieciešamības gadījumā tos nosūta ārstēties uz atbilstošo iestādi. Turklāt viņi sniedz palīdzību protezēšanai, brillēm un dzirdes aparātiem. Tie palīdz sociāli adaptēties un integrēties sabiedrībā. Ja tas nenotiek vai kādu iemeslu dēļ tas nav iespējams, persona tiek reģistrēta pansionātā uz pastāvīgu dzīvi.

Sniegt padomupakalpojumi

Cilvēki, kuri meklē palīdzību sociālajos dienestos, var saņemt kvalificētus padomus dažādos dzīvības uzturēšanas jautājumos. Šādas konsultācijas ir vērstas uz cilvēka adaptāciju sabiedrībā, sociālās spriedzes līmeņa mazināšanu un labvēlīgu apstākļu radīšanu ģimenē.

sociālo pakalpojumu veidi iedzīvotājiem
sociālo pakalpojumu veidi iedzīvotājiem

Pamatā visas konsultācijas ir vērstas uz pilsoņa psiholoģisko atbalstu. Viņi māca viņam pašam pieņemt lēmumus un tikt galā ar situāciju.

Var teikt, ka viens no galvenajiem sociālo pakalpojumu veidiem ir konsultatīvais atbalsts, jo tas ir:

 • nodrošina sociāli psiholoģisko noviržu novēršanu;
 • palīdz apmācībās, profesionāli orientējas un veicina nodarbinātību;
 • sniedz kompetentus juridiskos pakalpojumus;
 • strādā ar ģimenēm, kurās ir vecāka gadagājuma cilvēki vai invalīdi;
 • veicina veselīgas attiecības un palīdz radīt labvēlīgu sociālo vidi.
ģimenei, kurai nepieciešama palīdzība
ģimenei, kurai nepieciešama palīdzība

Rehabilitācijas pakalpojumi

Sociālā rehabilitācija palīdz iedzīvotājiem dzīvot normālu, sociāli pieņemamu dzīvi. Iemesli, kāpēc cilvēks ir nonācis sarežģītā situācijā un viņam nepieciešama palīdzība, var būt ļoti dažādi. Atkarībā no tiem tiek izvēlētas sociālo pakalpojumu formas un veidi. Šāda mainība nav apieta rehabilitācijas sistēmu. Šodien ir šādassugas.

 • Sociāli medicīniskā rehabilitācija. Tas ir vērsts uz bojātās ķermeņa daļas normālas darbības pilnīgu vai daļēju atjaunošanu. Īpaši smagos gadījumos jāstrādā, lai, iespējams, palēninātu bojāšanos.
 • Psiholoģiskā rehabilitācija. Mērķis ir uzlabot garīgo veselību, palīdz ātri pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.
 • Sociāli pedagoģiskā rehabilitācija ir vērsta uz to, lai palīdzētu jums iegūt izglītību un apgūt pareizās prasmes.
 • Profesionālā rehabilitācija palīdz iedzīvotājam atrast darbu.
 • Sociālais un mājsaimniecības atbalsts ļauj cilvēkam sakārtot dzīvi un pielāgoties jaunai sadzīves videi.
mājīga māja
mājīga māja

Neatliekamā palīdzība

Neatliekami sociālie pakalpojumi tiek sniegti, ja ir nepieciešams sniegt vienreizēju neatliekamo palīdzību veciem cilvēkiem, invalīdiem vai vienkārši iedzīvotājiem, kuriem atbalsts ir ļoti nepieciešams. Steidzamie sociālie pakalpojumi var sastāvēt no šādiem pakalpojumiem:

 • vienreizēja bezmaksas silto ēdienu vai pārtikas preču komplekta nodrošināšana;
 • pamatvajadzību, apģērbu un apavu nodrošināšana;
 • finansiālas palīdzības sniegšana;
 • palīdzība ar pagaidu mājokli;
 • juridiskās, neatliekamās medicīniskās un psiholoģiskās palīdzības organizēšana.

Tiesības uz neatliekamo sociālo palīdzību ir ne tikai veciem cilvēkiem un invalīdiem, bet arī visiem pilsoņiem, kuri nonākuši sarežģītā dzīves situācijā. Pat ģimenēm ar bērniem ir tiesības saņemtnorādiet vienreizēju materiālo atbalstu.

Sociālās palīdzības sniegšana

Kopumā tas ir viss, kas jums jāzina par sociālo pakalpojumu jēdzienu un veidiem. Visbeidzot, jāatgādina, ka ikvienam ir tiesības uz palīdzību no valsts, tikai viņi mums par to nestāsta. Dažādi sociālie pakalpojumi tiek sniegti, ja ir pilsoņa, viņa aizbildņa vai likumiskā pārstāvja pārsūdzība. Parasti palīdzība tiek sniegta personas faktiskajā dzīvesvietā vai pagaidu uzturēšanās vietā, tā var būt bezatlīdzības vai maksas, tiek veikta uz līguma un ārpuslīguma pamata. Gan valsts, gan privātie līdzekļi palīdz cilvēkiem.

sociālo pakalpojumu iestāžu veidi
sociālo pakalpojumu iestāžu veidi

Pēdējo gadu laikā sociālie pakalpojumi tiek uzskatīti par nepieciešamu palīdzības veidu, lai padarītu visu labklājības sistēmu efektīvāku. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka jebkuras valsts pamatdarbībai ir jābūt vērstai uz iedzīvotāju sociālās aizsardzības nodrošināšanu, lai iedzīvotāji varētu pārvarēt dzīves situācijas, slimības, vecuma un citu iemeslu radītās negatīvās sekas.

Ieteicams: